user_mobilelogo

Doelstelling

Slider

 

Zorgboerderij De Katsberg is bedoeld voor senioren die moeite hebben met het invullen van de dag en die vanwege hun leeftijd, ziekte, eenzaamheid of een beperking ondersteuning nodig hebben.

De zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar landbouw en zorg gecombineerd worden en hand in hand gaan. De zorgboerderij heeft een eigen karakter en kwaliteit, welke gekenmerkt wordt door het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten in een groene en natuurlijke omgeving, de persoonlijke en betrokken houding van de zorgboerin, het contact met de natuur en dieren, het aanbod van zinvolle en gevarieerde activiteiten in een veilige vertrouwde omgeving.
De zorgboerderij heeft een kleinschalig karakter. Activiteiten worden aangeboden in keine groepjes zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.

Zorgboerderij de Katsberg biedt de hulpvrager met een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking begeleiding aan in groepsverband en geven de gelegenheid om zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Door deelname wordt de mantelzorg ontlast zodat de thuissituatie leefbaar blijft en opname in een verzorging- verpleeghuis kan worden uitgesteld.

 

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen logoZorgboerderij de Katsberg waarborgt het Kwaliteitskeurmerk voor Zorgboeren en gaat hier met verantwoorde wijze mee om.

Door de samenwerking met de verschillende zorgketens in de gemeente blijft de continuïteit van de zorg gewaarborgd. Denk hierbij aan huisartsen, geriatrische verpleegkundigen, trajectbegeleiding voor dementie, fysiotherapeut en thuiszorg.

Contact gegevens

Mia Strijbos
Katsberg 12
5768 RH Meijel

T: 06 423 194 67

E:

Volg ons

Like ons op Facebook

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Zorgboerderij de Katsberg waarborgt het Kwaliteitskeurmerk voor Zorgboeren en gaat hier op verantwoorde wijze mee om.

Bel ons gerust op voor meer informatie